مرور برچسب

تلویزیون

چرا تلویزیون تصویر ندارد ؟

تلویزیون هم دارای قطعات و اجزای مختلفی است که ممکن است هرکدام از این قطعه ها دچار مشکل و خرابی شود و تلویزیون به درستی کار نکند بعضی از قطعات موجود در تلویزیون مصرفی هستند. یکی از این قطعه ها بک لایت تلویزیون است در صورت خرابی بک…
ادامه مطلب ...